Missie

Zelfredzaam reizen in het Openbaar Vervoer.

Visie

Iedereen heeft recht te participeren in de maatschappij. Stichting Stap In ziet het Openbaar Vervoer als symbool voor vrijheid, flexibiliteit, participeren in de maatschappij en als “medicijn” tegen vereenzaming. Wij vinden participatie en zelfredzaamheid belangrijke pijlers die de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van mensen vergroten. Om dit te bereiken is goede begeleiding in de vorm van persoonlijk contact noodzakelijk.

Onze werkwijze

Onze vrijwilligers nemen mentale en fysieke drempels bij (toekomstige) Openbaar Vervoer-reizigers weg door:

  • De reizigers te begeleiden en coachen tijdens hun eerste treinreizen
  • Het geven van informatiebijeenkomsten
  • Begeleiden en stimuleren van regionale Instapdagen